Service och ROT-arbeten


Vi utför arbeten åt alla, dvs, kommun, stat, industrier och privatpersoner. Det innebär att vi utför i princip allt inom VVS-branschen. En viktig del för att kunna ge en snabb och bra service är vår lagerhållning av VVS-produkter.

Hämtat från Skatteverket hemsida:
Vad är rotarbete?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i anslutning till en bostad som köparen av dina tjänster äger och som han eller hon bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som köparen äger men som hans eller hennes föräldrar bor i.

Köparen får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga befriat från fastighetsavgift de fem första åren.

Kontakta oss


+46 (0)120-130 65
info@comfortatvidaberg.se