Certifieringar och behörighet


Du kan sova gott om natten när du anlitar Comfort. Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet.


Säker Vatten
Comforts montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

Certifiering i Heta arbeten
Comforts montörer och arbetsledare har ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

Kylcertifiering
För att kunna erbjuda bästa möjliga service av värmepumpar, låter allt fler medlemsföretag kylcertifiera sin personal. Kylcertifikatet ger installatören behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser.